Toppmeny

Start

Sociala medier för Lions av Lions

På denna hemsida samlar vi kunskap, inspiration och tips med fokus på användningen av hemsidor och sociala medier för att sprida information om och av Lionklubbar i distrikt 101s.

 

hemsidor_sociala_ikoner.png

Hemsidor och sociala nätverk

 

Sociala medier har snart funnits i 10 år och får allt större betydelse för spridningen av hemsidans information till läsaren. Facebook har fått stor spridning i Sverige med över 4,7 miljoner användare 2013. Här kan du också läsa om hur man hanterar  Skype och Google hangout som är kostnadsfria videokonferens funktioner.

På Lions Clubs Internationel hemsida under rubriken ”Använda viktiga PR-verktyg ” står följande att läsa.

Webbplatser och nätverk Webbplatser och nätverk ger utmärkta möjligheter att informera allmänheten om din klubb. Använd e-Klubbhuset för att skapa en webbplats åt klubben med lättanvända mallar och gratis serverplats från LionNET. När webbsidan är klar är det viktigt att hålla den uppdaterad och alltid ta med dess namn i allt PR-material. Sociala nätverksplatser som Twitter, YouTube, Facebook, MySpace, LinkedIn och Flickr är utmärkta för att göra reklam för lionklubbar. Be en medlem som är bra på sociala nätverk att skapa och regelbundet underhålla klubbens sidor på dessa sajter. Ta med fakta om klubben, kontaktinformation, fotografier från klubbens projekt och en lista över kommande evenemang.

Läs hela sidan

Om professionell användning av sociala medier och andra digitala kanaler rapporterar Håkan Selg, doktorand vid Uppsala universitet. Han säger bl.a. detta i förordet till sin rapport.

 

Kommunikationstekniken spelar en central roll för hur verksamheter organiseras. Det gäller inte minst för näringslivet. Traditionellt har centrum utgjorts av den egna organisationen och nätverken tillhört periferin. Genom kommunikationstekniken suddas nu gränserna ut. Vännerna i de sociala nätverken representerar en ansenlig kunskaps- och erfarenhetsdatabas, som dessutom är enkelt tillgänglig. Detta öppnar för nya vägar att söka kunskap, information och tips och som utgör ett konkurrerande alternativ till traditionella metoder. Formella och/eller professionella kunskapskällor ersätts med informella och socialt betingade källor. Avsaknaden av en strategi för hur ett dessa processer ska hanteras kan få konsekvenser för etablerade verksamheter. Dessa påverkas dels internt; när sättet att kommunicera förändras får detta betydelse för verksamhetens organisation. Men också kommunikationen med omvärlden förändras. Frågan är hur mycket, på vilket sätt och hur snabbt? Vilka konflikter uppstår?

Läs hela rapporten här

Civilförsvarsförbundet har genom sin FRG organisation tagit fram följande informationsbrev angående sociala medel.

”Digital marknadsförings- och kommunikationsplattform för FRG Plattformen lanserades officiellt på www.civil.se/FRG/ och @FRGsverige 2014-11-14. Syfte och mål med plattformen Intresset för FRG och frivilligas insatser är särskilt stort både hos FRG-are och hos allmänheten efter skogsbranden. Det är därför ett lämpligt läge att ta vara på kommunikationsmöjligheterna, intressera fler för FRG, och visa upp det starka koncept som FRG är. Tanken med @FRGsverige, den digitala kommunikations- och marknadsföringsplattformen för FRG, är att använda det kraftigt växande verktyget sociala medier för att marknadsföra FRG och visa upp allt det goda arbete som FRG uträttar över hela Sverige. Plattformen möjliggör: Att arbeta gemensamt genom samma nomenklatur (hashtag, konton, etc) och hitta andra FRG genom sociala medier för erfarenhetsutbyte Att samla FRG-medlemmar och intresserade på gemensamma kanaler Att synliggöra FRGs värdefulla verksamhet mot berörda samarbetspartners och allmänheten, med särskild rekryteringspotential gentemot nya intresserade”

Läs hela informationsbrevet

 

Trackbacks/Pingbacks

  1. Digital marknadsförings- och kommunikationsplattform för FRG - LionsSMiLE101s.se - 22 november, 2014

    […] Läs mer: Hur FRG inom Civilförsvarsförbundet arbeta med de nya medierna […]

Design by: LP System

Translate »