Toppmeny

Bildhantering

Sedan mobiltelefonerna utrustades med bra kameror har de digitala bilderna på internet blivit allt vanligare. Vi tar bilder från olika aktiviteter och som rena minnesanteckningar. Bilden håller på att få ny funktion i våra liv.

En bild säger mer än tusen ord, sägs det ju, bilder lyfter texten och ökar intresset att läsa artikeln men det finns en del att tänka på när man väljer bild för ett inlägg eller en artikel på en sida.

Bildstorlek

Beroende på syftet med artikeln kommer bilden att spela olika roller. En stor bild med många detaljer drar åt sig all uppmärksamhet och texten läses om bilden är intressant för läsaren. För liten bild lyfter inte artikel utan kommer i skymundan av texten. Detta kan resultera i att artikeln inte blir läst. Då bildinnehållet är viktigt för artikeln skall den också återspegla textens innehåll. En bra bildstorlek kan vara mellan 25-50% av textens bredd. Läs mer om samspelet mellan bild och text på Resumé

Placering av bild i texten

Bilden kan placeras till vänster, centreras, höger eller inget. De tre första är till sin natur självförklarande medan den sista ”inget” behöver en förklaring. Inget eller ingen placering betyder att bilden bakas in i texten där den placeras (Där pekaren står när du lägger in bilden). Bildens underkant följer Konto.006 textens vilket gör att bilden sticker upp ovanför texten om bildhöjden är större än texthöjden. Se exemplet med Facebook ikonen för olika placering.

Konto.009Konto.009Ikonen här till vänster är vald att befinna sig till vänster om texten. Texten kommer att omgärda bilden. Högerplacering av bilden motsvarar i funktion den vänstra utom att bilden dyker upp höger om texten. Bilden friläggs vid vänster respektive höger placering. Fri läggningen utgörs av en några mm bred spalt.

Konto.009Centrerade bilder tar utrymme för hela bilden höjd utan att texten fylls på på dess sidor.

Bildelement/Pixel

Pixel är det minsta delen av den rastergrafik som används för att bland annat visa bilder på en bildskärm. Ordet pixel kommer av engelskans picture element, där ”pix” är en förkortning av pictures. Ofta används förkortningen ”px” och när det talas om pixlar som enheter, vilken också kan förses med ett SI-prefix, som till exempel megapixel.

En pixel kan betraktas som en punkt med viss färg och placering. En datorskärms upplösning kan anges som exempelvis 1024×768, vilket innebär 1024 pixlar vågrätt och 768 pixlar lodrätt. Varje pixel kan sedan ges ett värde som anger bland annat färg.

När man skapar en hemsida bestämmer man dess bredd i antalet pixlar. Vanligen är en hemsida omkring 900 pixlar bred. Har bilskärmen mindre upplösning än vad hemsidan är bred ryms den inte på bilskärmen. För att se hela innehållet får man då flytta bildytan i sidled med musen. Är bildskärmen större än hemsidans bredd uppstår en marginal på sidorna. Denna marginal är hemsidans bakgrund och kan förses med bild eller olika mönster.

Upplösningstäthet

Vid visning av en grafisk bild på en datorskärm är det antalet bildelement per längdenhet, angiven som ’pixels/inch’ och betecknad ppi, som bestämmer bildens upplösning medan vid utskrift eller tryckning av en bild är det antal färgpunkter per tum, betecknad dpi (dots per inch) som avgör bildens upplösning. I de allra flesta sammanhang används dock enheten dpi oberoende av om det handlar om visning på en datorskärm eller vid utskrift/tryckning. En ordinär datorskärm har en upplösning av omkring 96 pixel/inch vilket anges som 96 dpi under avancerade skärminställningar i Windows. Detta brukar i verkligheten handla om 86-89 pixlar/tum.

För tryckning eller utskrift av högupplösta bilder erfordras normalt att bilden skapas med minst 150 dpi upp till 300 dpi. För bilder som skapas enbart för visning på datorskärmen i skala 1:1 är det ingen idé att använda en högre upplösning än 96 dpi eftersom skärmen inte har högre upplösning. Om bilden i ett dokument ska kunna förstoras vid visningen på skärmen måste den dock vara skapad i en högre upplösning för att den inte ska bli grynig.

Beskärning

bildbeskärning stor bild

Denna bild visar en del av Pier 39 i San Fransisco. Den innehåller många detaljer men i nuvarande utförande så ger inte bilden någon information mer än ett folkvimmel på ett trädäck.

bildbeskärning (1)

På denna bild kan man urskilja enskilda personer samt läsa texten på skylten i förgrunden.

bildbeskärning (3)

Denna bild visar att vi fortfarande befinner oss på Pier 39 och ger ytterligare detaljer.

 

Bildtext

Bildtext är den text som visas under bilden. Den skrivs in under bildens redigeringsfunktion.

Avancerad bildbehandling

I bland behöver man arbeta mer ingående med bilden för att den skall passa in i sammanhanget på webben. Det finns många bra program att köpa för detta ändamål som Aperture för MAC och Photo shop från Adobe som kan köras både på Mac och Windows. Du kan också använda program på nätet utan kostnad. Ett exempel på ett sådant program är PIXLR.

 

Exempel på avancerad bildbehandling

Denna bild är tagen av två personer i en bod. Personerna (Mats o Fred) står så långt in i boden att ljuset inte räcker till för att visa deras ansikten. Genom att göra bilden ljusare framträder deras ansikten betydligt bättre. Detta gjordes genom att justera ljusheten till 17  och konstrasten till 7  under funktionen justeringar.

Originalbild tagen med personerna i skuggan av bodens tak.

Originalbild tagen med personerna i skuggan av boden

Bilden är gjord ljusare för att via personernas ansikten

Bilden är gjord ljusare för att via personernas ansikten

 

No comments yet.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Design by: LP System

Translate »