Toppmeny

Checklista för inlägg

Att skriva en artikel i form av ett inlägg till en hemsida skiljer sig inte innehållsmässing från att skriva en tidningsartikel men det tillkommer några saker i samband med publiceringen. Det som skiljer belyser denna checklista för inlägg. Artikel, inlägg och blogg används synonymt i denna artikel.

Rubrik

En rubrik är en kort text, vanligen bestående av ett fåtal väl valda ord, som fungerar som en mycket kort sammanfattning eller redogörelse för det innehåll som följer i den efterföljande texten. Oftast skrivs rubriker i en annan stil, exempelvis i kursiv stil, med kapitäler eller i ett annat teckensnitt, för att lättare kunna urskiljas från brödtexten (den löpande texten). Valet av typsnitt och teckenstorlek för rubriken sätts i webbsidans tema. Läs mer om hur man skriver en bra rubrik. En annan viktig sak är att rubriken förmedlar rätt stämning. Lär mer vad man kan tänka på för att förmedla rätt stämning. 

Ingress

En ingress är en inledande del av en artikel. Dess uppgift är att sammanfatta artikeln genom att ta fram det viktigaste och att locka till läsning av resten av artikeln. Ingressen är vanligtvis ett stycke mellan rubriken och brödtexten. På webbsidor används ofta rubrik 2 alt. 3 i ingressen eller fet brödtext.

Ingressen är normalt frikopplad från själva artikeln och behöver inte läsas för att få all information. Det är dock vanligt, särskilt i korta artiklar, att ingressen fungerar som en inledning och innehåller information som inte upprepas i artikeln.

Olika typer av ingress

 • Sammanfattningsingressen sammanfattar det viktigaste. Den kallas också nyhetsingress.
 • Citatingressen börjar med ett intressant citat.
 • Detaljingressen förstärker en detalj.
 • Kontrastingressen bygger på motsatser. Ett exempel: Bostadskön i Yberga är kort, men kön till en plats på äldreboende är desto längre.

Samtliga ingresstyper bygger på att fånga läsaren och leda den vidare. En rekommendation brukar vara att försöka svara på frågorna när, var, hur och varför redan i ingressen. En annan rekommendation är att inte låta ingressen i en artikel vara mer än sex rader, den s k sexradersregeln.
Ibland inleds ingressen med en ingångsrubrik som då är satt i kapitäler.

Brödtext

Exempel på typsnitt med och utan seriffer. Källa: Wikipedia

Exempel på typsnitt med och utan seriffer. Källa: Wikipedia

Brödtexten är den löpande texten på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter.

Inom typografin poängteras ofta att valet av teckensnitt i brödtexten bör vara noga gjort och att innehållet ska återspeglas på ett bra sätt genom teckensnittets ordbild. Samtidigt ska det vara lättläst och anpassat till textens målgrupp.

Serif-teckensnitten har sin givna plats som brödtext-teckensnitt, då de upplevs som mer lättlästa i tryckt brödtext.

Sans-serif-teckensnitt lämpar sig, enligt många typografiskolor, bättre för kortare stycken såsom rubriker och på datorskärmar.

Bilder

En bild säger mer än tusen ord!

Läsaren tittar ofta först på bilden som hör till inlägget sedan flyttas blicken till rubriken följt av läsning av ingressen först därefter läses brödtexten. Detta beteende gör valet av bilder i artikeln till en viktig process i skapandet av ett inlägg. I WordPress finns ett verktyg för att placera bilder i förhållande till texten. Läs mer om detta på sidan för  bildbehandling.

Utvald bild kallas den bild som visas i listan av webbsidans blogg ofta till vänster om rubriken. Denna bild kan ha olika storlekar och väljs i temat.

Bildkarusellen visar utvald bild i ett fönster där fler bilder alterneras. Vanligen styrs upplägget till bildkarusellen av en speciell etikett som sätts upp i temat. Denna etikett kan exempelvis heta ”Visa”.

Bildtext kallas den text som innehåller information om bilden (figuren). Bildtexten, som bör vara koncis, är oftast satt i ett annat typsnitt, i mindre stil, för att lättare kunna urskiljas ifrån brödtexten. I WordPress kan denna text skrivas in under ”Media” eller direkt på bilden då den är placerad i texten.
Försäkra dig om att du har rätt att använda bilderna i artikeln. Läs mer om detta på sidan ”Källmaterial”.

ALT-text, att förse sina bilder med alternativa bildtexter ger textbaserade webbläsare en chans att visa textuellt innehåll istället för en bild. Detta är något som kommer exempelvis blinda personer till gagn då de enbart får punktskriftsversioner av webben när de surfar. Denna typ av omtanke för användare är en rankingfaktor hos sökmotorer.
Det finns fler fördelar med alternativa texter och bildtexter. En av dem är att man i bildens ALT-kod får in ytterligare innehåll som kan användas för att ge en sida tydligare fokus på ett visst sökord. En annan fördel är att man med hjälp av bra beskrivningar av sina bilder, både i bildens alt-text men även i texter runt bilden, dessutom ökar chanserna att synas med bilder i sökresultat hos exempelvis Google. Inte bara det vanliga sökresultatet utan dessutom Google Bildsök.

Länkar

Länkar är ett trevligt sätt att visa vägen till mer information i ett specifikt ämne. För att skapa en länk så selekterar man ordet/bilden som man vill använda som länk.  Klick sedan på länkverktyget Skapa-länkuppe i redigeraren. I första fönstret fyller man i länkens adress, på raden under fyller man i hjälptexten varefter man väljer om sidan skall visas i aktuellt flik eller i en egen.

Skapa länkar-Steg för steg

 1. Gå till den sida du vill länka till och kopiera dess adress (URL)
 2. Gå till admin sidan på den sida/inlägg du vill länka från
 3. Selektera ord/tecken eller mening som du vill använda som länk
 4. Klicka på Skapa-länk ”Infoga/redigera länk” i redigeraren
 5. Klistra in hela adressen (URL) till sidan som du kopierade i punkt 1.
 6. Länken skall ha följande struktur: http://www.domän.xx
 7. På raden ”Titel” skriver du in den hjälptext som skall förklara vad länken går till. Denna ses då du pekar på länken.
 8. Väljer om sidan/inlägget skall visas i aktuellt flik eller i en egen.
 9. Klicka på ”Spara utkast/Save” i publicera-menyn eller ”Uppdatera” publicerad information
 10. Klicka på ”visa sida/inlägg” och kolla att länken fungerar som det är tänkt

Ta bort länk -Steg för steg

 1. Gå till admin sidan på den sida/inlägg du vill ta bort länken
 2. Selektera hela länken (selktera alla tecken som har länkfärg)
 3. Klicka på Ta-bort-länk”Ta bort länk” ikonen i redigeraren
 4. Klicka på ”Spara utkast/Save” i publicera-menyn eller ”Uppdatera” publicerad information
 5. Klicka på ”visa sida/inlägg” och kolla att länken är borttagen i sin helhet

Redigera länken- Steg för steg

 1. Gå till admin sidan på den sida/inlägg du vill redigera länken
 2. Selektera hela länken (selktera alla tecken som har länkfärg)
 3. Klicka på Skapa-länk ”Infoga/redigera länk” i redigeraren
 4. Redigera länk adressen (URL)
 5. Redigera ”Titeln”
 6. Väljer om sidan/inlägget skall visas i aktuellt flik eller i en egen.
 7. Klicka på ”Spara utkast/Save” i publicera-menyn eller ”Uppdatera” publicerad information
 8. Klicka på ”visa sida/inlägg” och kolla att länken fungerar som det är tänkt efter ändringen

Skribent

Skribenten till en artikel/blogg/inlägg kan i WordPress omnämnas automatiskt i slutet av artikeln. Dessa finns olika avancerade metoder från en kort biografi till länkar till olika sociala media. Då det är den som lägger ut artikeln som med automatik blir namngiven som skribent används denna funktion sällan om det är webmaster som lägger ut inläggen på hemsidan.

Katalogisering

Kategori: Inlägg kategoriseras i de olika ämnesområden som webbsidan behandlar. En webbsida uppdelad i olika kategorier gör det lättare för läsaren att hitta inlägg inom olika ämnesområden. En kategori kan ha en vid definition som exempel: Sport, Nyheter, Politik, Fiske, Flyg, Motor osv. Ett inlägg kan tilldelas fler kategorier.

Etikett: Ett inlägg tilldelas vanligen utöver kategorier även en etikett. En etikett kan ses som en ämnesuppdelning under kategorier. Som exempel kan ett inlägg tilldelas kategorin Sport och etikett Dykning. En annan etikett kan vara Skåne tilldelad ett inlägg med kategorin Nyheter. Detta ger inlägget ämnet nyheter från Skåne. Etiketter indexeras inte av Google varför det inte går att söka på etiketter. Däremot kan man lägga in etiketterna i metabeskrivningen för att få dem sökbara.

Publicera

Publicering av inlägg kan ske med olika villkor. När man skriver kan inlägget granskas utan att det publiceras genom förhandsvisning. Inlägget sparas automatiskt av WordPress med jämna mellanrum så att det går att gå tillbaka dit man var om man råkar ut för strömavbrott eller förlorar kontakten med internet. Kommer det upp ett meddelande att inlägget är automatiskt sparat kan det vara bra att klicka på länken och välja den senaste versionen så man slipper skrivna om texten igen. Man kan bläddra bland versionerna och välja en föregående och starta om från den versionen om man väljer att ge texten i annan inriktning. Inlägget kan göras offentligt, vilket är det vanligaste. Men det kan också förses med lösenord om man vill begränsa vilka som läser inlägget. Inlägget kan då bara läsas av de som kan lösenordet.

Är det fler som skall titta på ett inlägg innan det publiceras kan det tilldelas statusen Utkast. I denna status kan allt förberedas och göras klart för publicering efter godkännande.

Publicering kan ske direkt eller på en senare tidpunkt. I en blogg är det viktigt att man har ett kontinuerligt flöde av nya inlägg, då kommer denna funktion bra till pass. Inläggen skapas och tiden för publicering väljs. Inlägget publiceras automatiskt då tiden är inne.

Sociala medier

Shareaholic är ett vida spritt verktyg för att länk inlägg via sociala medier. Utöver att Shareaholic underlättar spridandet av inläggets innehåll på sociala medier via knappar så uppmuntrar det läsaren att läsa liknande artiklar som finns på webbsidan. Denna funktion kallas ”Related Content” och genererar en bild med text under inlägget. Vanligen får läsaren 4-6 sådana tips i slutet av inlägget men om ingen bild finns i inlägget lägger funktionen ut en tom bild. I de fall man inte önskar visa tomma bilder kan denna funktion stängas av för ett specifikt inlägg. Utöver detta kan även knapparna för sociala medier stängas av.

SEO

SEO är en för engelsk förkortning av sökmotor optimering. Ett inlägg behöver specificeras på ett sätt som sökmotorerna förstår. Om detta görs på ett bra sätt resulterar det i att inläggen får högre rankning och visas högre upp på söksidan. Läs mer om detta på SEO-sidan

Layout

Inlägget kan presenteras med olika antal kolumner i layouten. WordPress har vanligen en kolumn vid sidan om inläggen där andra saker visas. Detta område går under namnet ”Widget kolumn”. Det vanliga är att man har en till två spalter, I de fall man vill utnyttja hela sidans bredd till inlägget väljer man en layout med en kolumn.

Permalink

Permalink är den länk som pekar på ett specifikt inlägg. I databasen på WordPress är denna länk ett nummer. Men för att få ett trevligare utseende och för att förstå vad sidan handlar om kan permalinken återspegla inläggets rubrik som en sammanhängande text med bindestreck mellan orden och utan åäö.

Kommentarer

I WordPress kan läsaren lämna sina synpunkter om inlägget i en kommentardel under inlägget. Denna funktion gör hemsidan mer levande och trevligare att läsa. Det ger också en möjlighet till kontakt med sina läsare. Tyvärr är det mindre vanligt att kommentera inlägg på webbsidor jämfört med Facebook och liknade program.

Lycka till med skapandet av inlägg

One Response to Checklista för inlägg

 1. Victoria 10 juli, 2018 at 09:06 #

  Väldigt bra tips! Tack

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Design by: LP System

Translate »