Toppmeny

Hemsidor

Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten för många internetanvändare.

emailHemsidor började dyka upp i slutet på 80-talet. Till en början var de primitiva men har utvecklats över tiden. I dag blir man förvånad om ett företag eller en förening saknar hemsida. Hemsidans yttersta funktion är att ge information om verksamheten och skapa kontakt.

Sociala medier har blivit allt vanligare speciellt bland yngre användare. Här dominerar Facebook, YouTube m.fl. Sociala mediers primära funktion är att skapa intresse från olika läsargrupper och dra trafik till hemsidan.

Många traditionella tjänster har blivit internetbaserade. Vi köper och bokar resor, gör bankärenden, lyssnar på musik, tittar på TV, spelar spel, lånar böcker och läser dagstidningen på nätet.
Det är ingen tvekan att internet har förändrar vårt förhållningssätt till olika tjänster i samhället. Historiskt har troligen få saker ändrats så fort som vad nu sker inom media.

Lions och de nya medierna

Lions har snart verkat i 100 år. Det är svårt att föreställa sig att organisationen inte skall påverkas av vad som händer i dess omgivning. Frågan är snarare hur snabbt kan organisationen anpassas och dra fördel av de nya möjligheter som nu står till buds? Tidigare fick vi köpa plats i media. Nu finns mediaplatser som nära nog är kostnadsfria.

Det har visat sig att de organisationer som lärt sig att använda nättjänsterna på ett bra sätt också får framgång och stöd till sina aktiviteter.
Organisationer med Svensk anknytning som får stort stöd och uppskattning via Facebook är:

Läkare Utan Gränser
Världsnaturfonden
Missing people Sweden
UNICEF Sverige
Djurens rätt
m.fl

I denna jämförelse finns inte Lions Club med över huvud taget. Så vill vi synas och få stöd från omgivningen i våra aktiviteter behöver vi lära oss de nya medierna. Vi behöver inte leda utvecklingen men vi behöver heller inte ligga i de bakre leden.

Hur gör vi Lions Club mer synliga?

Varje Lions Club bör ha en aktiv hemsida och någon som sköter den. Hemsidan bör uppdateras relativt regelbundet. Då får läsarna en anledning att återkomma för att läsa om nya aktiviteter och projekt som lionklubbarna genomför.

Facebook används av mer än halva Sveriges befolkning varför det är bra att finnas på internet med en egen Facebook sida. Andra sociala medier som YouTube, Twitter, Google +, Pinterest och Instagram med flera ökar möjligheten att klubben blir sedd på internet.

De sociala mediernas huvudsakliga uppgift är att öka intresset för Lions arbete och visa vägen till hemsidan. På hemsidan kan sedan trevlig läsning finnas som informerar om de olika aktiviteter som klubben genomför och till vilka projekt pengarna går.

Blogg

På en hemsida finns ofta en blogg. En blogg är tidstämplade, vanligen korta, meddelanden som kombineras med passande bild och länkar. En blogg ger läsaren möjlighet att snabbt ta del av ny information men även kommentera innehållet. Detta skapar en möjlighet till dialog med läsaren. Det är alltid bra att svara på en kommentar. Antingen i form av ett tack för en vänlig kommentar eller som svar på en ställd fråga. Kritiska kommentarer är speciellt viktiga att besvara då de förekommer. Att svara på kommentarer visar att det fin någon bakom hemsidan som bry sig om läsaren.

Sammanfattningsvis kan sägas…

En uppdaterad hemsida med koppling till en Facebooksida ökar möjligheten för klubben att bli sedd och därigenom få ökat stöd i olika aktiviteter och rentav fler medlemmar.

No comments yet.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Design by: LP System

Translate »