Toppmeny

SEO

SEO optimerar sidan eller inläggets struktur så att sökmotorerna lätt hittar innehållet och kan ge det en lämplig ranking

En sökmotor samlar information från hemsidor och indexerar innehållet så att informationen blir sökbar. Sökmotorn läser innehållet enligt ett bestämt mönster och ger därefter innehållet olika ranking/poäng. 

För att få hög ranking och därigenom hamna högt upp i sökningen måste innehållet skrivas utifrån sökmotorernas sätt att läsa innehållet.

De mest använda sökmotorerna nu är Yahoo!Google och Microsofts Bing.

Tips på hur ett bra strukturerat inlägg kan ge bättre SEO ranking (sökmotoroptimering)

Inläggets grundelement med anseende på SEO:

  • Titel (Skall återspegla inläggets innehåll och är en viktig SEO del)
  • Bild, bildfil med alt. text (Bilden skall vara säljande för att läsaren skall bli intresserad)
  • Brödtext (I inläggstexten bör titeln, tas upp flera gånger och i olika former, se exempel nedan)
  • Länktext (ord eller texter som är länkar till fortsatt läsning på annan plats)
  • URL (Sidans webbadress bör innehålla titeln för att ge högre SEO ranking)

Här nedan visas ett exempel på sökmotoroptimerat inlägg. Träna in denna struktur för bättre SEO-ranking av sökmotorerna.

H1 till H6

Där H1 är det största och H6 minst typsnittet för titlar och rubriker, skall användas flitigt.

Metadata

Metadata är en sammanfattning av din blogg.

Bildtexten

Bilden bär på tre viktiga informationsbärare för SEO. Filnamnet, Alt. texten och bildrubriken. Alla dessa bör innehålla inläggets titel. Glöm inte att ange Alt. texten till bilden. Den dyker upp om bilden av någon anledning inte når läsaren.

Länktext

Länktexten ger möjlighet till fördjupad läsning av ämnet i fokus på annan plats på hemsidan eller på annan hemsida. Länktexten har avvikande färg och är därigenom lätt att utskilja i inlägget. I exemplet nedan finns ingen text markerad som länk men samtliga ord kan fungera som länk. Läs mer om SEO optimering på yoast

Sidans webbadress

Webbadressen för sidan bör också innehålla titeln.

SEO Sammanfattning

SEO verktyget ser innehållet i inlägget och genererar automatiskt 
meta beskrivningen. Eftersom innehållet är förorenad med tema markeringskoder,
som hamnar i meta beskrivning så är det alltid klokt att redigera detta fält manuellt.

Så för att slutföra ett inlägg korrekt, måste du ställa in följande:
Minimum
– Rubrik
– Innehåll
– Utvald bild
Extra
– Utdrag (Gäller vissa teman)
SEO
– Meta beskrivning
– Nyckelord
SEO extra
– Facebook Titel
– Facebook beskrivning
– Facebook bild
– Bild ALT beskrivning
För en bra SEO ranking du måste också skriva för SEO
– Använd H1, H2, H3, …
– Använd länkar i text
– Använd fetstil och understryka att ange sökord i din text

 

Fakta

Indexering av innehållet på Internet

  Tänk er internet som ett lager med en massa produkter som du inte vet något om. Tänkt dig också att det är du som ansvarar för lagret. Nu kommer det en medarbetare som behöver en borrmaskin. När lagrets innehåll är okänt för dig måste du då igenom lagret tills du finner det du söker. Detta tar mycket tid och måste upprepas för varje ny sak som eftersöks. Med indexering menas att lagret gås igenom i sin helhet och en förteckning upprättas över dess innehåll och plats där det ligger. I ett indexerar lager är innehållet känt och dess position. Med ett indexerar lager finner man lätt vad man söker och kan på kort tid ta fram det för användning. Sökmotorerna söker sandigt av vad som finns på nätet och gör listor (indexerar) innehållet och dess plats. Det är detta som gör att vi på kort tid kan söka efter olika saker på nätet.  

Exempel på inläggsstruktur som ger bra SEO ranking:

SEO-optimering

Fördjupad läsning

Lär mer för djupare studier om SEO

Comments are closed.

Design by: LP System

Translate »