Distriktsmöte 2 för distrikt 101S, verksamhetsåret 2022-2023, den 15 april 2023

 Varje klubb har rätt att utse ett antal delegater som för klubbens talan vid ett distriktsmöte (DM). Klubben får utse en delegat per 10 medlemmar, med avrundning uppåt vid 5 överstigande i antal. Exempel 24 medlemmar ger 2 delegater och 25 medlemmar ger 3 delegater.
Varje deltagande klubbs delegater har på DM en (1) röst vardera enligt gällande stadgar. För kontroll av röstande klubbar krävs att klubb anger namn och vem som röstar. En delegat ska ha varit medlem i Lions Clubs i mer än ett år och klubben ska ha fullgjort sina förpliktelser gentemot LCI (betalat debiterade  medlemsavgifter)

Dokument presenteras på denna sida allteftersom de blir tillgängliga.

För distriktsrådet

Klas Nilsson, DG

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta