Distriktsmöte 1 för distrikt 101S, verksamhetsåret 2024-2025

 

Varje klubb har rätt att utse ett antal delegater som för klubbens talan vid ett distriktsmöte (DM). Klubben får utse en delegat per 10 medlemmar, med avrundning uppåt vid 5 överstigande i antal. Exempel 24 medlemmar ger 2 delegater och 25 medlemmar ger 3 delegater.
Varje deltagande klubbs delegater har på DM en (1) röst vardera enligt gällande stadgar. För kontroll av röstande klubbar krävs att klubb anger namn och vem som röstar. En delegat ska ha varit medlem i Lions Clubs i mer än ett år och klubben ska ha fullgjort sina förpliktelser gentemot LCI (betalat debiterade  medlemsavgifter)

Dokument presenteras på denna sida allteftersom de blir tillgängliga.

 

För distriktsrådet

Anders Rendik, DG

Sammanställning av de av Riksmötet beslutade och av Distriktsrådet rekommenderade bidragen till gemensamma projekt och aktiviteter. OBS! Förslag till DM1

Dokument och rapporter från kommittéer

 

GLT
GMT
GST

Dokument och rapporter från kommittéer

 

Dokument och rapporter från kommittéer

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta