OM LIONS

Lions International består av Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation. Lions tar sig an några av de största utmaningarna som lokala och globala samhällen ställs inför, tack vare insatser av 1,4 miljoner
medlemmar i 49 000 klubbar samt stöd i form av anslag från vår stiftelse. Vi förbättrar hälsa och välbefinnande, stärker samhällen och stödjer människor i nöd både lokalt och globalt. Vi i Lions International hjälper en värld i nöd. Lär dig
mer om vilka vi är och vad vi gör på webbplatsen lionsclubs.org/sv.

Detta är Lions

Bilden är från utdelning av förnödenheter som bistånd i Ukraina 2022

 

Lions International är den största serviceklubborganisationen i världen. Lions International kombinerar kraften i Lions Clubs Internationals 1,4 miljoner medlemmar i mer än 49 000 klubbar samt stödet i form av anslag från Lions Clubs International Foundation. Vår lokala närvaro och globala omfattning gör
det möjligt för oss att påverka både hemma och runtom i världen.

Lionklubbar i Sverige delar ut över 100 miljoner kr per år.

Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter. Nettot av allt som samlas in går till hjälpverksamhet.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd.

Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

 

Detta gör Lions

Bilden: Tältläger i Turkiet efter jordbävningskatastrofen i Turkiet/Syrien februari 2023

 Lions utför ett omfattande hjälparbete både i närområdet, men också nationellt och globalt. Här är några exempel på Lions instatser. Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 

46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som 2007 rankades av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. LCIF har fortfarande hög rankning och ett mycket gott internationellt anseende.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest - Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta - ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guldkant på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

 

Lions värdegrund

Vad är Lions internationella motto?

We serve. Vi hjälper.

Vad är Sveriges Lions motto?

För samhällsansvar och livskvalitet.

Vilken är Lions slogan?

Hjälper en värld i nöd

Hur lyder Lions Etik?

Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner.

Vad är Lions syften?

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Vad är Lions uppgift?

Att stärka Lions klubbar, frivilliga och partner att förbättra hälsa och välbefinnande, stärka samhällen och stödja människor i nöd, genom humanitära hjälpinsatser och anslag som påverkar liv globalt samt uppmuntrar till fred och
internationell förståelse.

Distriktet är organiserat i 

zoner och klubbar

Zoner

Klubbar

Medlemmar

För verksamhetsåret 2023-2024 är Mats-Åke Tunelid, LC Kalmar, distriktsguvernör i distrikt 101S

Läs tidningen Lion

Presidenten för Lions Clubs International (LCI),

Dr Patti Hill

 

Ordförande för Lions Clubs International Foundation (LCIF),

Brian Sheehan

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta