Lions F orskningsfond Skånes inriktning är

  • att stödja klinisk patientnära forskning inom vårdinrättningar i Skåne
  • att varje år dela ut alla insamlade medel
  • med prioritet på studier rörande Barn/Ungdom, Äldre samt Palliativ vård

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar stöder forskning från icke disputerade forskare och forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser att forska vidare.

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta