Världsmiljödagen är den 5 juni

Dagen är en global temadag som instiftades av FN efter den första miljökonferensen i Stockholm  år 1972.

Den 5 juni har uppmärksammats varje år sedan 1974 och har haft ett tema varje år. Sedan 1987 har en eller två städer i världen varit värdar för firandet. 2022 var den senaste gången Sverige  var värd under temat “Only one earth”. För övrigt samma temanamn som första årets firande.

Världsmiljödagen är den dag när vi Lions gemensamt ges möjligheten att gå ut och visa att vi är en miljömedveten organisation detta samtidigt som vi marknadsför Lions i Sverige!

Genom tidigare diskussioner så har vi i Lions slagit fast att hållbarhet bör genomsyra vår verksamhet även när det gäller miljö. En del av det avgörande för långsiktig hållbarhet är tillgången på vatten och främst rent vatten, vilket såväl Water Means Life som Lions Rent Vatten visat. Ur flera aspekter blir miljön även kopplad till social hållbarhet.

Lions International kommer att på olika sätt uppmärksamma världsmiljödagen. Sedan några år ingår miljö som ett av Lions fokusområden.

I distrikt 101S har vi sedan en tid ett samarbete med Marint kunskapscenter.

Vi stödjer också Samverkan Hanöbukten genom deltagande i Hanöbuktsveckan

Tillsammans ska vi arbeta för ett större medvetande och engagemang kring miljöfrågor i hav och sjöar.

Från LC Vetlanda:

Världsmiljödagen!

Vi har skänkt 6000:- till Emåförbundet, som ska använda pengarna till utbildningsmaterial för barn o ungdomar.

De är ute i skolor och i andra sammanhang och talar om vattnets betydelse!

Rapport från ett projekt som LC Malmö Malmöhus varit delaktiga i:

Jag heter Albrecht och jag har varit medlem i LIONS i över
30 år. Först i LC Cuxhaven, Tyskland sedan 1991 och från
2021 i LC Malmö/Malmöhus.
Under många år har jag varit ansvarig för miljöaktiviteter i
mina klubbar. För vidare publicering skulle jag gärna vilja
berätta en aktivitet som vi genomförde i LC
Malmö/Malmöhus.
Översikt och Vision:
I haven där många mänskliga aktiviteter sammanfaller blir det
extremt högt ljud. I vatten utbreder sig ljud ca 5 gånger
snabbare än i luften. För havets ljud, speciellt tumlaren, är
ljuden extremt problematiska, då de höga ljuden oväntat
uppträder, med sin mycket höga frekvens, stör deras
kommunikation. Framförallt bland havsdäggdjur, såsom
tumlare, som använder akustiska signaler för orientering, jakt
och kommunikation, kan en försämring av hörseln få
hälsovådliga och t.o.m. dödliga följder.
Tyst snälla! Det måste åter bli lugnt i haven. Det hjälper inte
att man bara upphör med Jet Skis och snabbfärjor. Vi måste
gemensamt öka pressen på politik och näringsliv för att få till
stånd en reducering av ljud och framförallt att forska efter
nya alternativ.
Lions klubb Malmöhus har nu sponsrat och genomfört en
svensk översättningen som kommer att publiceras i april på
CCB’s hemsida.
https://www.ccb.se/
Hjärtliga hälsningar från Nordsjökusten
Dr. Albrecht Biessmann, Vogelsand 103, 27476 Cuxhaven
04721 48767 oder 0160 8076795
albrecht.biessmann@t-online.de

Förslag på aktiviteter:

• Samla in skräp. Allt från att rensa vägområden till att vara behjälplig med att hämta saker från personer som inte själva kan ombesörja det hela. Samarbeta och/eller stöd gärna föreningar och skolklasser som redan är engagerade i detta. Här är ett bra exempel från Gotland.
• På ett antal platser samverkar Lionsklubbar redan med till exempel Håll Sverige Rent.
• ”Städning” av vattendrag, sjöar och kustnära områden.
Här finns redan flera bra exempel några av dem är:
o LC Borgholms rensning av skräp från Östersjön som sedan användes till ett konstverk Fisken”.
o Distrikt 101S och dess klubbars engagemang i samverkan för Hanöbukten
o LC Saltsjöbadens magnetfiske = få upp metallskrot från vattnet med hjälp av magneter.
o Ett antal klubbar har samarbetat med dykare och rensat vattendrag.
• Plantering av träd (skog), bidrar till att skapa kolsänkor. En bra skolaktivitet.
• Samverka med ”markägare” och plantera växter som är viktiga pollinatörer.
• Bygga fågelholkar och/eller insektshotell som sedan både kan sättas upp på lämpliga platser eller säljas.
• Klubbarnas loppisverksamhet är en bra miljöaktivitet – ÅTERBRUK.
• Arrangera en tipspromenad. Färdiga förslag kommer att finnas på Sveriges Lions hemsida, se länk nedan.
• ”Damma av” tidigare använda aktiviteter och återanvänd, gärna uppdaterade.
• Har ni som klubb redan en inplanerad miljöaktivitet så kör den men rapportera gärna i samband med Världsmiljödagen.
• Finns annan aktivitet inplanerad så kanske denna kan ”utökas” med en miljöaktivitet.
• Finns kunskapen i klubbarna så gör aktiviteter med skolklasser.
Vi vill gärna få information kring ytterligare aktiviteter/projekt som genomförts.

Inför fjolårets Världsmiljödag togs material fram vilket finns att tillgå på Lions hemsida under bland annat följande länkar:

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta