Lions Clubs behöver förändring, lokalt och globalt.

Vi når det bland annat genom nya lionmedlemmar, som var och en bidrar med en ny uppsättning idéer och ett extra par händer till vår tjänst.

Växer den lokala lionklubben så ökar den lokala inverkan och utökar  inflytandet i den lokala gemenskapen.

När du blir medlem i Lions Club så ökar antalet förkämpar för förändring och de saker du brinner för i din gemenskap.

Och tillsammans, med klubbar runt om i världen, ökar vi Lions synlighet och förstärker vår röst för världen.

Seminarier och Workshops

Januari – april

Öppna dokumentet med länkarna genom att klicka på länken här:

MISSION 1.5 workshops och seminarier 2024

MISSION 1.5 är strävan att nå 1,5 miljoner lionmedlemmar världen över den 30 juni 2027, så att vi bättre kan möta de växande behoven i våra samhällen och betjäna mer än en miljard människor årligen.

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta