Varje klubb har rätt att utse ett antal delegater som för klubbens talan vid ett distriktsmöte (DM). Klubben får utse en delegat per 10 medlemmar som är fullbetalande, med avrundning uppåt vid 5 överstigande i antal. Exempel 24 fullbetalande medlemmar ger 2 delegater och 25 fullbetalande medlemmar ger 3 delegater. Medlemsantalet som gäller den 1 mars är underlaget för beräkning av antalet delegater.
Varje deltagande klubbs delegater har på DM en (1) röst vardera enligt gällande stadgar. För kontroll av röstande klubbar krävs att klubb anger namn och vem som röstar. 
En delegat ska ha varit medlem i Lions Clubs i mer än ett år och klubben ska ha fullgjort sina förpliktelser gentemot LCI (betalat debiterade  medlemsavgifter)

Dokument presenteras på denna sida allteftersom de blir tillgängliga.

För distriktsrådet

Mats-Åke Tunelid, DG

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta