DE GLÖMDA BARNEN – från Syrien och dess grannländer

Lions kampanj är fokuserad på skapa skolor till de syriska flyktingbarnen, matpaket till familjer som är mest behövande samt tält i vissa områden. Prioritering beror på den aktuella situationen. En del har fått arbete, mestadels i trädgårdsodlingar runt Adana och då kan de ha möjlighet att finansiera ett något bättre boende. Krigets utveckling i Syrien pågår även om IS är försvagat. I dagsläget finns inga tendenser att flyktingarna flyttar tillbaka. Många av dem lever under usla förhållanden och Lions stöd behövs i högsta grad.

På bilden syns en skolmodul, som är uppsatt för pengar insamlade av Sveriges Lions. Där är många samlade för det är invigning på gång. Idag finns 24 moduler uppsatta. I varje modul får 36 elever plats, oftast en grupp på förmiddagen och en på eftermiddagen. De undervisas av syriska lärare som får ersättning av UNHCR.

Mer är 10 000 syriska barn i staden Adana är utan skola.
Turkiska myndigheter arbetar hårt på att integrera syriska och turkiska barn. De har börjat med förskolegrupperna då det är lättast med yngre barn. Då samverkar turkiska och syriska lärare i både Lions moduler och i turkiska skolor. En svårighet är att turkiska läroplanen är mer omfattande än den syriska och då krävs längre skoldagar. Alltfler syriska elever får plats i turkiska skolan, men alltför många är utan skolgång.

För 250 kr får en familj på fem personer basvaror i en månad. 3100 matlådor har hittills delat ut av Sveriges Lions. På bilden bredvid har en man just tagit emot en matlåda. Männen bland de syriska flyktingarna är annars inte så många för antingen har de avlidit i kriget eller är borta på arbete.

Bilden ovan visar ett boendetält. Behovet av sådana är något mindre idag eftersom fler flyktingar, alltefter tiden går, ordnar egna godtagbara tält eller enkla boenden under tak. Vi har i dagsläget 49 tält uppsatta. Bredvid visas ett hygientält där man kan gå på toaletten och duscha avskilt. 20 sådana finns uppsatta idag och nu beställs 6 till. I bakgrunden ser man odling av citrusträd. Sådana trädgårdsodlingar kan ge flyktingar arbete.

Kampanjen för att hjälpa de glömda barnen pågår från den 8 oktober till den 31 december. Kampanjen inriktas på att göra det möjligt för barnen att få undervisning, få mat för dagen och tak över huvudet. Därför används Lions insamlade medel till att skaffa skolmoduler, dela ut matpaket och sätta upp tält i de svårast drabbade områdena.

Text och foto saxat från Per Krantz rapport om de glömda barnen.

 

Du kan stödja Lions kampanj för de Glömda Barnen genom att klicka på knappen “Stöd Lions arbete” märk ditt bidrag med “GDB”.

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta