Be The Change Lions Club – ett lionsprojekt för stöd till barn i Kina.

I Kina räknar man med att många, många miljoner barn antingen överges av sina föräldrar eller lämnas kvar när deras föräldrar beger sig till städerna för att jobba. Många gånger lämnas barnen till någon äldre släkting som är för svag för att själv kunna sköta sitt hem. Ibland lämnas de även vind för våg, även väldigt små barn. I tidningarna är det vanligt med hemska historier om hur övergivna barn som fått klara sig helt själv förolyckats när de försökt värma sig eller ätit något som varit giftigt.

Barnen som lämnas kvar ”left-behind children” får det mycket svårt. Sjukdom är för dem lika med döden eftersom inga pengar finns till läkarvård. De saknar ofta medel att betala för skoluniformer som är ett krav för att få gå i skolan. Därför blir de utan skolgång och möjligheten den ger att bryta den onda cirkeln av fattigdom.

Ett stort problem är att skolgången i de fattigaste provinserna, där de flesta av de övergivna barnen bor, är under all kritik. Lärare vill inte jobba där eftersom förhållandena med kyla, dålig infrastruktur och svår fattigdom gör livet väldigt svårt. De barn som får gå i skolan kan inte använda sin utbildning för att komma vidare eftersom den inte är kompatibel med de högre utbildningsnivåerna i andra provinser.
Många av barnen har tak över huvudet men saknar mat och kläder som skyddar mot den stränga kylan. Det är också vanligt att de utnyttjas av dem som ger dem boende i utbyte mot vad som närmast kan liknas vid slavarbete. De mor- eller farföräldrar som tagit in barn är många gånger svaga och sjuka. Barnen får därför redan från 5 års ålder utföra den större delen av tunga sysslor i hemmet eller det småskaliga jordbruket. Flickorna har det oftast särskilt svårt och riskerar att hamna i farliga situationer.

De övergivna barnen drabbas hårt av sin utsatta situation. De är många gånger svårt undernärda. Ångest och depression räknar man med att minst hälften av dem lider av. De saknar stödet, kärleken och den trygghet som det ger att ha en familj.

Joy är en medlem i Lionsklubben Be The Change Sweden. Hon har själv vuxit upp som ett av de miljontals övergivna barnen, i den kinesiska provinsen Yun Nan (Yunnan) Hon fick hjälp och kunde genom den få en utbildning som tagit henne hela vägen till Sverige. Nu vill Joy göra en insats för de barn som just nu befinner sig i den situation som hon en gång gjorde. Hon har inom Lions regi startat ett projekt där hon och några andra flickor som vuxit upp som ”left-behind children” arbetar för att genom insamling och utbildningsinsatser ge de övergivna barnen bättre liv och den möjlighet att skapa en framtid som en utbildning medför. Projektets kanske viktigaste del är att man rekryterar volontärer från universiteten till att åka till de fattiga regionerna som lärarresurser. Man samlar också in böcker och har s.k. book corners där barnen kan låna och läsa.

Utbildning är enda vägen för att bryta fattigdomscirkeln för de övergivna barnen. Be The Changes projekt gör det möjligt.

För att stödja projektet för de övergivna barnen, för över ett bidrag till LC Sweden Be the Change,
Swish Nr 1234717641 eller BG Nr 245-2159 och märk insättningen Yun Nan.

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta