Översikt om diabetes

Diabetes orsakar över 5 miljoner dödsfall varje år, vilket gör sjukdomen till den åttonde ledande orsaken till dödsfall i världen. Och siffrorna stiger. Lions – och leomedlemmar konfronterar detta akuta hot mot vår hälsa genom att informera om diabetes, utöka tillgången på vård genom undersökningar och behandlingsprogram och förbättra livskvaliteten genom diabetesläger och lokala rekreationsprogram. Vi tror att vi kan hjälpa till att förebygga och kontrollera denna globala epidemi genom att förena lion- och leomedlemmar inom detta område.

Se en video om Layla’s diabetes

https://www.youtube.com/watch?v=w9KmkBH5uLc&feature=em-subs_digest

Lions stöd till diabetes

Lions stödjer diabetesforksningen i Sverige och stödjer barndiabetesforskningen i Linköping, där Lions har en styrelsepost.
Vi har i vårt distrikt, delat ut små mjukisdjur, typ små igelkottar till diabetessjuksköterskor, för att ge till barn som blir stuckna ett otal gånger per dygn.

Öka kännedomen om diabetes, rädda syn

Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att mer än 422 miljoner människor i världen har diabetes, en växande global epidemi som väntas drabba mer än 642 miljoner år 2040.

På Island anordnades en aktivitet med att mäta blodsockernivåer på personer, som besökte ett shoppingcenter i Reykjavik.

Diabetes och synförlust

Personer med diabetes riskerar att förlora synen på grund av diabetesrelaterad ögonsjukdom. I många länder är den en viktig orsak till ny blindhet. Alla med diabetes – både typ 1 och typ 2 – löper en risk. Det är därför som alla med diabetes bör få en omfattande synundersökning med dilaterad pupill minst en gång om året.

Diabetes kan leda till andra komplikationer, såsom hjärtattack, stroke, njurkollaps, benamputation och nervskador. Vid graviditet ökar dåligt kontrollerad diabetes risken för fosterdöd och andra komplikationer.

Lions och kampen mot diabetes

Med denna statistik och oron i åtanke har lionmedlemmar agerat inom diabetesprogram. Vårt arbete stödjer information, utbildning, kontroll, prevention, upptäckt och forskning om diabetes.

Samarbete för att bekämpa diabetes

Lions samarbetar med lokala partner på hemorten och nationella diabetesföreningar för att främja diabetesutbildning och kunskap under hela året. Vi hedrar också Världsdiabetesdagen, en årlig kampanj som leds av International Diabetes Federation den 14 november.

Läs om Lions andra prioriterade hjälpområden

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta