Översikt om syn

Lions räddar syn.

Sedan Helen Keller utmanade Lions att bli de blindas riddare 1925 har vi förbättrat synhälsan och synvården för hundratals miljoner människor runt om i världen.

Idag går 80 % av alla synnedsättningar att förebygga eller bota, så Lions insatser är viktigare än någonsin. Lions genomför synundersökningar, informerar samhällen, bygger kliniker och stödjer människor som är blinda eller har nedsatt syn genom tekniska hjälpmedel och yrkesutbildningar. Vi arbetar för att bevara synens gåva runt om i världen.

I nästan varje hem ligger brukbara glasögon som ägaren “vuxit ur”. Dessa kan komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.
Kontakta din lokala Lionsklubb och skänk dina gamla glasögon till dem så ser de till att de kommer till nytta för andra som inte har resurser att skaffa glasöon själva.

Läs om Lions andra prioriterade hjälpområden

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta