I nästan varje hem ligger brukbara glasögon som ägaren “vuxit ur”. Dessa kan komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Därför togs Lions iniativet till glasögoninsamlingen för ca 25 år sedan. Begagnade glasögon samlas in från hela landet av Lionsklubbar och skickas till den ideella föreningen Vision For All. Där mäts glasens styrka upp och klassificeras. Glasögonen skickas sedan ut till behövande medmänniskor världen över.
Vision for All har arbetat med glasögoninsamling under en längre period och är en “non-profit” organisation som vill väcka intresse och medvetenhet i Sverige, särskilt hos optiker om hur viktig och önskvärd optikerns insats är i utvecklingsländer. Vision for All arbetar med de fattigaste som har störst behov av optikerns insats. Dessa människor har aldrig möjlighet att betala för en synundersökning eller skaffa sig glasögon, så det är aldrig frågan om att konkurrera med de inhemska optikerna.

Klubbarna uppmanas nu att sända glasögon till följande adress:
Vision For All
c/o John och Marita Godoy
Kungsbrovägen 32 A
590 72 Ljungsbro
Telefon: 0702 – 22 56 70

 

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta