Vad är Lions Quest?

Lions Quest är ett program från Lions Clubs International Foundation som förbättrar ungdomars färdigheter och lär dem att säga nej till droger och det genomförs i mer än 100 länder. Lions Quest-programmen lär ut de färdigheter unga människor behöver för att bli framgångsrika.

Dessa färdigheter omfattar:

  • Lära sig att ta ansvar
  • Kommunicera effektivt
  • Sätta mål
  • Fatta ansvarsfulla beslut
  • Stå emot grupptryck att använda alkohol och droger

Lions Quest-programmen:

  • Tillhandahåller högkvalitativa och forskningsbaserade resurser för lärare att använda och åldersanpassat utbildningsmaterial för studenter.
  • Ger möjligheter för studenterna att lära sig och att använda färdigheter som bygger upp och förbättrar positiva relationer.
  • Involverar familjer och lokala samhällen i insatserna att stödja god utveckling av unga människor.

Träning av lärare och personlig yrkesutveckling

För att säkerställa kvaliteten i programmet måste alla lärare delta i Lions Quest-träning innan de får lära ut programmet till elever. Endast Lions Quest-certifierade lärare kan beställa pro- grammets material. I vissa länder kan certifierade lärare tillgo- doräkna sig poäng för den genomförda träningen eller erhålla annan erkänsla. En skola, en lionklubb, ett liondistrikt eller lokal myndighet kan sponsra Lions Quest-träning.

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta