Bästa lionmedlemmar

Distriktsvalnämnden har nu gett oss underlag för att nominera till några av posterna i distriktets organisation.

Vi ska under våren 2021 välja personer till de olika posterna för Distriktsguvernör (DG) och 1:e vice DG samt 2:e vice DG.

Därtill ska det väljas revisorer och ersättare för revisorer.

Vidare ska det väljas styrelser i Lions forskningsfond i Skåne och distriktets representanter i styrelsen för Lions Forskningsfond mot folksjukdomar i Linköping.

Du hittar mera information när du loggat in på sidan och söker under “För medlemmar/Att hämta”

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta