Förhandlingsordning DR3 – uppdaterad

Förhandlingsordningen till Distriktsrådsmöte 3 är uppdaterad. Den nya punkten, nr 13, har tillkommit och rör val av 2:e vice Distriktsguvernör. DR3 kommer att hållas som ett digitalt möte med Zoom som verktyg. Medlemmar i distrikt 101S kan delta med rätt att komma med...
Translate »

Pin It on Pinterest