Bästa guvernörsrådsordförande, distriktsguvernör, vice distriktsguvernör och tidigare distriktsguvernör,

Lions Clubs International stödjer våra klubbar och medlemmar runtom i världen, så att vi kan utöka vår globala uppgift att göra hjälpinsatser tillsammans. Vårt internationella stöd och arbetet av Lions Clubs International drivs av den internationella avgiften från våra enastående medlemmar.

Vid den internationella styrelsens möte i oktober röstade styrelsen för att godkänna en resolution om justering av den internationella avgiften, vilken kommer läggas fram för omröstning vid Lions internationella kongress 2020 i Singapore.

Under senare år har det blivit alltmer tydligt att den service Lions Clubs International har kunnat tillhandahålla till medlemmarna med tillgänglig budget inte längre ligger i linje med vad Lions medlemmar behöver och förväntar sig.

Styrelsen genomförde en omfattande granskning av Lions Clubs Internationals ekonomi och genomförde betydande budgetminskningar. Efter stort övervägande beslutade styrelsen att justera avgiften med USD 3 som träder i kraft i juli 2021, vilket höjer avgiften till USD 46, och därefter justera den årligen baserat på inflation i USA. Vi kommer använda ett genomsnitt av inflationen under tre år, vilket inte kommer att överstiga 3,0 % eller understiga 1,5 %.

Varför en justering av den internationella avgiften behövs

Vi inser att organisationen har varit motvillig att justera avgiften under årens lopp och avgiften har inte justerats sedan 2011. Den föreslagna justeringen kommer hjälpa oss att täcka kostnader och göra det möjligt för oss att tillgodose våra medlemmars behov. Med det sagt, den internationella styrelsen tog inte lätt på denna fråga, inte heller underskattar vi värdet av varje krona som våra medlemmar bidrar med.

Under det att vi överväger denna justering av avgiften är det väsentligt att hålla i minnet att våra globala insatser och initiativ stödjer mer än 1,4 miljoner medlemmar i 48 000 klubbar runtom i världen. Tack vare stödet från personal kan vi göra hjälpinsatser globalt på den nivå vi gör, stödja medlemmar och klubbar med resurser om hjälpinsatser, utbildningsevenemang, mjukvaror, stöd till klubbarnas verksamhet, internationella möten, språkservice, teknologi, stöd från stiftelsen, ledarutbildning och allt annat vi har förväntningar på som medlemmar i Lions.

En justering av avgiften kommer göra det möjligt för Lions Clubs International att tillhandahålla förbättrat stöd till Lions medlemmar samt fortsätta investera i förbättring av program och digitala produkter såsom vår webbplats och MyLion. Det kommer även att göra det möjligt för oss att investera i nya program såsom ett utbildningssystem, utveckla nya kursplaner såsom digital kompetens, utbildningsvideor, global marknadsföring, berättelser via digitala medier och video samt andra verktyg och initiativ som kommer att stärka vår påverkan, vårt varumärke och våra medlemmar.

Varför din hjälp behövs

Faktum är att vi måste komma fram till om vi vill att Lions Clubs International ska kunna fortsätta växa och blomstra eller ej. Lions är mer än ett sätt att leva. Det är även en investering i pengar, tid, energi och passion. Som med alla bra investeringar, ju mer man investerar, desto mer avkastning kommer man att se.

Vi behöver dig för att hjälpa våra medlemmar och våra ledare att förstå varför denna justering behövs. Vi har tagit fram frågor och svar och en PowerPoint om justeringen för att hjälpa dig att presentera den för medlemmarna.

Jag hoppas du kommer se denna justering som vi gör: Som en investering i Lions framtid. Tack vare ditt stöd kan vi säkerställa att Lions medlemmar är positionerade för framgångar även i framtiden.

Med vänlig lionhälsning

Dr. Jung-Yul Choi
Internationell president

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta