Klicka på bilden ovan för ett avsnitt av P4 Extra 2023-02-26

Bokslut elverk till Ukraina

Den sista januari avslutades kampanjen med elgeneratorer till Ukraina. Här kommer en redovisning i fyra-steg:
1.Det var så det började:
Titti Schultz i P4 intervjuade en man från Ukraina som sa att de inta hade el ens att ladda sina telefoner. Detta hörde enmedlem i LC Reng Höllviken och klubben beslöt att köpa elverk till Ukraina. Klubben köpte in 18 verk för 117 000 kronor.
2.Ett upprop gick ut till klubbar i distrikt 101S att samla in pengar till elverk. Från en onsdag till söndag kom det in 260 000kronor varvid vi kunde köpa in 40 elverk från Biltema. Därvid tömde vi Biltemas lager. Ett foto på dessa elverk lades utpå FaceBook. (bifogas)
3.En PDG på Åland såg bilden och tog kontakt med mig. Han undrade om vi inte skulle göra en europeisk insamling genomhans kontakter. Jag tog på mig att samordna inom Sverige.
4.Genom denne PDGs kontakter med 9 olika länder sattes en insamling igång. Från den 1 december till den 15 januarikunde vi räkna in drygt 10 miljoner. Sverige samlade in drygt 2 miljoner och köpte 61 elverk från Duab (tackbrev frånUkraina bifogas) för nästan en miljon. Utöver detta skickades nästan 900 000 kronor från Sveriges bidrag till den europe-iska insamlingen via Lions i Finland.
Av insamlingen från de 9 länderna kunde man beställa 1 300 elverk (drygt 10 miljoner kronor) från Turkiet, vilkas leve- rans påbörjas i vecka 8 till Kiev. Här ombesörjer Lions att de delas ut till bland annat skolor. Efter att insamlingen av- slutats fanns det ytterligare 326 000 kronor kvar i den svenska insamlingen. I dagarna har vi beställt 250 st värmefläktar från Jula som kommer att skickas ner via Ungern. Resterande medel kommer att skickas till Anders Rendiks klubb, LC Romeleåsen, för att köpa in livsmedel och utsäde.
Det har varit stimulerande att få jobba med detta projekt och all heder skall alla klubbar och bidragsgivare ha för sitt delta-gande. Det har varit 132 av MD 101:s klubbar, 2 familjer och ett företag som deltagit (lista bifogas).
Ett stort tack skall också riktas till Anders Rendik, 2:VDG i distrikt 101S, som har på plats i Ungern/Ukraina sett till att alla våra lastbilar (22 st) med både elverk, matvaror, medicinprodukter, kläder mm kommit fram.
För den kamerala delen skall också nämnas Anette Håkansson, kassör i LC Reng Höllviken, som haft hand om alla pengarna.
För all hjälp vid terminalen vid Best Transport i Malmö vill jag också rikta ett stort tack för er välvilja att ställa plats och personal till vårt förfogande.
Lions kan. Detta var ett projekt från klubb till klubb utan inblandning av GR eller DR.
Än en gång, STORT TACK till alla deltagande.
Kent Benediktsson
Projektledare i MD 101
LC Reng Höllviken
kent.b@lionshollviken.se
0701 49 25 40

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta