LEO pyntar Växjö City

LEO pyntar Växjö City

Inlägg från Växjöbladet/Kronobergaren Internationella studenter påskpyntade Växjö city Uppskattad tradition med Leo Club Växjö Internationella studentföreningen LEO Club Växjö bidrar med påsk-stämning till Växjö city. I samarbete med Växjö Citysamverkan delar...

Förhandlingsordning DR3 – uppdaterad

Förhandlingsordningen till Distriktsrådsmöte 3 är uppdaterad. Den nya punkten, nr 13, har tillkommit och rör val av 2:e vice Distriktsguvernör. DR3 kommer att hållas som ett digitalt möte med Zoom som verktyg. Medlemmar i distrikt 101S kan delta med rätt att komma med...

Klubbarnas gemensamma betalningar

Klubbstyrelser Distriktsmötet (digitalt) 19 – 25oktober har beslutat om vilka bidrag man rekommenderar klubbarna att gemensamt och solidariskt betala under verksamhetsåret 2020 – 2021. Detta är nu också föredraget på Distriktsrådsmötet den 21 november. Du...

Dags att nominera till 2021-2022

Bästa lionmedlemmar Distriktsvalnämnden har nu gett oss underlag för att nominera till några av posterna i distriktets organisation. Vi ska under våren 2021 välja personer till de olika posterna för Distriktsguvernör (DG) och 1:e vice DG samt 2:e vice DG. Därtill ska...
Translate »

Pin It on Pinterest