Sveriges Lions fortsatta stöd till Ukrainas folk under 2024

Redan i januari 2024 skickas mer hjälp till Ukrainas folk. Lions Clubs distrikt 101S har, tillsammans med klubbar från övriga svenska distrikt, under december 2023 gjort ännu en kraftsamling.

82 st elverk till ett värde av nästan 600 000 kr skickas till Ukraina under vecka 2/2024.

Elverken är primärt avsedda för skolor, förskolor och vårdinrättningar. När elleveranserna från nätet avbryts blir det fort kallt i lokalerna. För att hålla värmen, d v s cirkulationspumparna, igång behövs då ett elverk i beredskap.

Redan veckan därefter, vecka 3/2024, kommer distrikt 101S att skicka en transport med ytterligare 250 st vedkaminer. Kaminerna används för att hålla värme och skapa kokmöjligheter på platser där andra sådana möjligheter slagits ut.

När den leveransen går iväg har distriktet skickat 1 600 kaminer till ett värde av 1,9 miljoner kronor.

Förutom allt detta så levereras regelbundet livsmedel, kläder, sjukvårdsmateriel och andra förnödenheter. Det är aktuellt med också en sådan transport i januari.

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta