Kallelse till distriktsrådsmöte 3, 2023-2024 i distrikt 101 S

Plats: Videomöte via Zoom (länk till mötet kommer med e-post)

Dag: Lördag 10 februari 2024

Tid: Klockan 10.00-15.00

Anmälan: Senast söndag 4 februari till dg@lions101s.se

Övrigt: Rapporter mm inför mötet skickar ni till Jan Falk senast 27 januari till info@lions101s.se som ser till att de läggs upp på hemsidan under DR3-bilagor. När ni skriver kommittérapporterna, fokusera på framtid kring den verksamhetsplan för 2023-2024 som vi antagit.

Zonrapporter skickas in som vanligt. Använd gärna den mall som finns framtagen till detta.

Ärendelista bifogas kallelsen per e-post.

Varmt välkomna till DR3 2023-2024

Mats-Åke Tunelid, DG 101S

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta