Distriktsrådet kallas till distriktsrådsmöte 6, 2022-2023 i distrikt 101 S

Plats: LC Kristianstad, Västra Vallgatan 32, Kristianstad
Dag: Lördag 3 juni 2023
Tid: Klockan 10.00-15.00
Anmälan: Senast söndag 28 maj till dg@lions101s.se
Övrigt: Det blir fika från klockan 9.00 och lunch serveras klockan 12.00. Mötet avslutas med fika ca klockan 15.00.
OBS!! Glöm inte att anmäla ev specialkost vid anmälan.
Rapporter mm inför mötet skickar ni till Jan Falk senast 28 maj till info@lions101s.se som ser till att de läggs upp på hemsidan under DR6-bilagor. När ni skriver kommittérapporterna, fokusera på framtid kring den verksamhetsplan för 2023-2034 som bifogas denna kallelse.
Zonrapporter skickas in som vanligt men på mötet kommer vi att fokusera på utmaningar i zonen, gemensamma projekt, projektbetalningar och ekonomisk uppföljning.
Ärendelista skickas ut inom kort.
Viktigt! VZO är också kallade till detta möte.

Varmt välkomna till DR6 2022-2023
Klas Nilsson, DG 101S

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta