Stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige

Fonden tillkom på initiativ av Sveriges Lions och Scouterna i samband med H.M. Konungens 50-årsdag. Enligt stadgarna är fondens ändamål att främja barns- och ungdoms i Sverige uppfostran samt att stödja vetenskaplig forskning med anknytning därtill.

Styrelsen består av H.M. Konungen som ordförande, Konungens skattmästare, en representant från Scouterna och en representant från Lions. Styrelsen sammanträder en gång per år i mars/april och stipendiaterna informeras i samband med Riksmötet.

Fondens kapital vid senaste årsskiftet var ca SEK 17 miljoner.
Lions och Scouterna ansvarar för ansökningsförfarandet och vardera organisationen förväntas inkomma med ett 10-tal ansökningar spridda över hela landet.

Totalt är det SEK 400 000 som delas ut varje år. Hälften av beloppet till Lions och hälften av beloppet till Scouterna.
Klubbarna skickar ansökningarna till respektive Distriktsguvernör senast 31: a januari under verksamhetsåret. I undantagsfall medges utsträckt tid till 28:e februari.

Ansökan skall innehålla namn på organisationen, projekt eller person, samt kontaktupplysningar, verksamhetens syfte och motivering till ansökan om medel.

Undertecknad utsågs som PDG Hans Catanis efterträdare i Jubileumsfondens styrelse av Konungen den 23:e augusti, 2023.
Kontakta gärna mig om ni har frågor eller synpunkter.

Upplands Väsby 20:e september 2023
Thorbjörn Bengtsson
PGRO
Lions representant i styrelsen
070-260 92 00 eller 070-515 61 90
Email: thorbjorn1952@gmail.com

Ladda hem hela dokumentet, med kriterier för ansökan.

Klicka på bilden för att öppna fondens hemsida

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta