I Sverige har det södra distriktet (101S) arbetat med att bl.a. förbättra vattendrag, sjöar och havet kring Skåne. Vatten är en livsviktig förutsättning för liv och därmed ett viktigt område som vi prioriterar.
I samarbete med olika föreningar och kommuner hoppas Lions på att kunna vidga detta arbete och på så vis hjälpa till att förbättra vattenmiljön.
Ett av dessa områden är havet runt våra kuster.
Den 21:e och 22:e oktober är det invigning för allmänheten av Marint kunskapscenter, SEA-U i Malmö. Ni får då möjlighet att besöka det nya huset på Ribersborgsstranden som med sina 700 kvm kommer att erbjuda barn och ungdomar en rationell och meningsfull utbildning om djurlivet, miljöpåverkan och mycket annat. Lions kommer att vara på plats och hjälpa till med aktivitet för barnen. Genom att skänka pengar till Lions hjälper ni till att förbättra miljön.
Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta