Lions Internationals varumärke

När vi säger Lions International, så är det vi faktiskt säger Lions Clubs International (LCI) och Lions Clubs International Foundation (LCIF) tillsammans. Vår organisation och vår stiftelse är separata organisationer med sina egna styrande organ. Men tillsammans är vi Lions International. Lions Internationals varumärke sammankopplar de båda organisationerna under ett ”paraply” eller övergripande varumärke, så att vi kan tala med världen om våra samlade insatser och vår samlade påverkan. I själva verket ser världen oss som en organisation. De ser oss som Lions. Och det stämmer att vi är förenade i vår uppgift kring hjälpinsatser.

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta