Tackbrev från Béla Nagy SK
Chefstjänsteman vid KRE
medlem i Beregszászi LIONS Club

Till viceguvernör Anders Rendik
Alf-Göran Andersson Ukrainahjälp Projektledare
Lions Clubs International MD 101 Sverige

Kära viceguvernör,
Bästa medlemmar i Lions Club,
På uppdrag av presidiet för Transcarpathias reformerta kyrkodistrikt, diakonala avdelningen och Lions Club i Berehove vill vi uttrycka vår tacksamhet för det osjälviska stöd vi har fått från er, medlemmarna i Sveriges Lionklubbar.
Den mottagna frödonationen betyder mycket i den nuvarande situationen för Transcarpatiska böndernas överlevnad, men det är också en betydande hjälp i det dagliga arbetet på gården till Diaconal Center och även för köket i hemmet för äldre och det sociala fria köket. Med enhetspaket gjorda av trädgårdsfrön hade vi möjlighet att hjälpa hundratals människor, men också bönder över hela länet gynnades av det.
Donationen kom i tid för att Transcarpathian bönder framgångsrikt skulle så dem, och den som sår utsädet kommer, hoppas vi, att skörda och kommer inte att tvingas söka bistånd genom att separeras från hemmet. Vi är tacksamma för er uppmärksamhet och hjälpsamhet mot oss, för den frödonation ni har gett till transkarpatiska bönder i år, för ” Han som ger utsäde till såningsmannen och bröd till näring multiplicerar din sådd och multiplicerar frukten av din kärlek”2 Kor 9:10

Jag litar på att de gemensamma förbindelserna kommer att fortsätta för våra gemensamma mål och att ert generösa stöd inte kommer att upphöra i framtiden.

Translate »

Pin It on Pinterest

Dela detta